logo

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ MINH HẠNH

17/09/2021

           TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ MINH HẠNH

 

           Tên đề tài: Nghiên cứu một số bệnh mắt ở người lao động tiếp xúc nghề nghiệp với bức xạ tử ngoại và bức xạ nhiệt.

           Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp        

           Mã số: 62.7201.29

  1.     Toàn văn luận án
  2.     Tóm tắt luận án (Tiếng Anh và tiếng Việt)
  3.     Trang thông tin những đóng góp mới của luận án (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

           File đính kèm Click Tại đây

    

           Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trân trọng thông báo./.