logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM COVID 19 GIÁM SÁT CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

15/07/2021

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM COVID 19 GIÁM SÁT CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chiều ngày 13/7/2021, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát cho toàn thể cán bộ viên chức người lao động tại Viện và đã có kết quả âm tính.

Việc xét nghiệm giám sát khẳng định nhằm tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh mà Bộ Y tế đã hướng dẫn. Đồng thời thực hiện tốt mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm covid 19, bảo đảm an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh.

Toàn thể cán bộ viên chức người lao động của Viện đã tuân thủ triệt để nguyên tắc 5K trong suốt quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Hình ảnh: Viện Trưởng PGS.TS.Doãn Ngọc Hải lấy mẫu xét nghiệm

 Nguyên Viện Trưởng, PGS.TS.Nguyễn Khắc Hải lấy mẫu xét nghiệm

Cán bộ viên chức người lao động tuân thủ nguyên tắc 5K trong quá trình lấy mẫu