logo

Triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động trong tháng hành động

09/05/2018

Trong tháng 5 - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong kế hoạch hoạt động chuyên môn từ đầu năm, Viện đã dành một chương trình hoạt động dài hơi và phủ rộng trên toàn quốc đồng hành với các cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng tháng Hành động này.

 

 

Với tiêu chí chăm sóc người lao động chính là bảo vệ những tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Viện đã đưa ra kế hoạch với đối tượng hướng tới cụ thể là: Người lao động trong các khu công nghiệp, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác y tế của các doanh nghiệp tại một số khu công nghiệp lớn 10 tỉnh trọng điểm, nhân viên y tế tại các bệnh viện tuyến trung ương và tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

 

Các nội dung đã lên chương trình thực hiện gồm:

  1. Đào tạo, tập huấn
  2. Khám sức khỏe cho người lao động.
  3. Quan trắc môi trường
  4. Tổ chức Hội thị An toàn Vệ sinh lao động
  5. Tổ chức tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động
  6. Hoạt động truyền thông
  7. Xây dựng sổ tay an toàn lao động cho các nhóm ngành nghề.

Thực hiện kế hoạch phối hợp cùng các Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường các tỉnh để tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 10.000 công nhân của khu công nghiệp tại 10 tỉnh trọng điểm, và 5000 người lao động khám tại Viện, trong hai ngày 4 và 5 tháng 5, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức khám miễn phí cho công nhân tại Công ty Pouyuen, TP.HCM. 

 


K
hám sức khỏe miễn phí cho công nhân Công ty Pouyuen trong tháng Hành động AT,VSLĐ.2018.

 

Khám sức khỏe miễn phí cho công nhân Công ty Pouyuen trong tháng Hành động AT,VSLĐ.2018.

 

Tiếp tục chương trình khám sức khỏe, trong ngày 9/5, Viện đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Y tế.

 

 

 

 

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế

 

Cùng với đó, chương trình đào tạo, tập huấn đã lên kế hoạch thực hiện với nội dung hướng dẫn thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”; Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh được tổ chức 10 lớp tại 10 tỉnh trọng điểm với khoảng 50 - 70 học viên/lớp.

Đi đầu trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đang khẳng định vai trò là Viện đầu ngành trong lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp và Vệ sinh lao động của cả nước, chịu trách nhiệm chuyên môn trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động. Đồng hành với doanh nghiệp, người lao động cùng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở sử dụng lao động, người lao động trong cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người lao động. Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc từ thái độ, suy nghĩ, cách thức hành vi của mỗi người lao động, người sử dụng lao động hướng tới đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, trở thành những giá trị không ngừng được hoàn thiện thành giá trị văn hoá của con người, từ đó hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

BAN ATVSLĐ