logo

Tìm kiếm văn bản


Danh sách văn bản, tài liệu

Số ký hiệu Tên văn bản Thuộc lĩnh vực Ngày ban hành Ngày hết hiệu lực Tải về
Thông Báo: Tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên ngành sức khỏe nghề nghiệp năm 2019 Quan trắc môi trường | Bệnh nghề nghiệp 05/09/2019 Tải về
Danh mục nghề nặng nhọc độc hại, nguy hiểm (theo QĐ 190/1990 Vệ sinh an toàn lao động 03/03/1999 Tải về
05/CT-BYT ngày 6/7/2015 Về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện Vật tư trang thiết bị | Vệ sinh an toàn lao động | Vệ sinh sức khỏe môi trường | Quan trắc môi trường 06/07/2015 23/12/2016 Tải về
58 /2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất thải y tế Vật tư trang thiết bị | Vệ sinh an toàn lao động | Vệ sinh sức khỏe môi trường | Tổ chức hành chính | Quan trắc môi trường | Văn bản pháp quy 12/12/2016 12/12/2016 Tải về
80/2014/NĐ-CP Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thoát nước và xử lý nước thải Vệ sinh sức khỏe môi trường 06/08/2014
Thông tư số: 26/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 26/2013/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ Vệ sinh an toàn lao động 18/10/2013
Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH về việc Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Vệ sinh an toàn lao động 18/10/2013
31/2013/TT-BYT Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện Quan trắc môi trường 15/10/2013 01/12/2019
Quyết định QĐ 162/QĐ-MT Quyết định 162/QĐ-MT Về việc công bố 30 hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam Vệ sinh an toàn lao động 23/08/2013
Thông tư: 25/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số: 25/2013/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn thực hiện chế dộ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại Vệ sinh an toàn lao động 12/05/2013
Thông tư số: 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 Việc ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Vệ sinh an toàn lao động 28/12/2012
1865/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 1865/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm Bệnh nghề nghiệp 10/06/2011 Tải về
Thông tư số: 19/2011/TT – BYT Thông tư số: 19/2011/TT – BYT về việc Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động,sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp Vệ sinh an toàn lao động 06/06/2011
Nghị định 47/2010/NĐ-CP Nghị định số:47/2010/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động Vệ sinh an toàn lao động 06/05/2010
02/2009/TT-BYT Thông tư 02/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng Vệ sinh sức khỏe môi trường 26/05/2009