logo

Tìm kiếm văn bản


Danh sách văn bản, tài liệu

Số ký hiệu Tên văn bản Thuộc lĩnh vực Ngày ban hành Ngày hết hiệu lực Tải về
Thông Báo: Tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên ngành sức khỏe nghề nghiệp năm 2019 Quan trắc môi trường | Bệnh nghề nghiệp 05/09/2019 Tải về
05/CT-BYT ngày 6/7/2015 Về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện Vật tư trang thiết bị | Vệ sinh an toàn lao động | Vệ sinh sức khỏe môi trường | Quan trắc môi trường 06/07/2015 23/12/2016 Tải về
58 /2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất thải y tế Vật tư trang thiết bị | Vệ sinh an toàn lao động | Vệ sinh sức khỏe môi trường | Tổ chức hành chính | Quan trắc môi trường | Văn bản pháp quy 12/12/2016 12/12/2016 Tải về
31/2013/TT-BYT Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện Quan trắc môi trường 15/10/2013 01/12/2019