logo

Tìm kiếm văn bản


Danh sách văn bản, tài liệu

Số ký hiệu Tên văn bản Thuộc lĩnh vực Ngày ban hành Ngày hết hiệu lực Tải về
58 /2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất thải y tế Vật tư trang thiết bị | Vệ sinh an toàn lao động | Vệ sinh sức khỏe môi trường | Tổ chức hành chính | Quan trắc môi trường | Văn bản pháp quy 12/12/2016 12/12/2016 Tải về