logo

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe phục vụ công tác quản lý môi trường

26/12/2017

 Từ ngày 19-21/12/2017, Hội nghị quốc tế với chủ đề “Đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe phục vụ công tác quản lý môi trường” được tổ chức tại Trung tâm quốc tế về Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định.

Việt Nam và một số nước Đông Nam Á đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp nhanh chóng. Ô nhiễm môi trường là hệ quả tất yếu của sự phát triển này, đặc biệt là ở các khu công nghiệp và thành phố lớn. Trong khi đó, tại các nước Đông Nam Á, sự phát triển chậm của các chính sách bảo vệ môi trường và khoa học liên quan môi trường, đặc biệt là lĩnh vực độc học môi trường, đã hạn chế những hiểu biết về ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm môi trường, gây khó khăn trong việc đánh giá rủi ro môi trường đối với các dự án phát triển được đề xuất và xây dựng các hướng dẫn về các tiêu chuẩn đánh chất lượng môi trường dựa trên rủi ro. Vấn đề này, nếu tiếp tục không được cải thiện, có thể sẽ dẫn đến tình trạng quá tải chất gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên, môi trường sinh thái và sức khoẻ của các quần thể sinh vật sống, bao gồm cả sức khỏe con người.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia thảo luận và trao đổi giữa các các nhà quản lý với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực độc học môi trường, đánh giá rủi ro đối với môi trường và sức khoẻ con người từ các nước phát triển và các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường do PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng dẫn đầu đã tham dự và có bài trình bày trao đổi kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu của Viện về “Ảnh hưởng của phơi nhiễm chì lên sức khỏe trẻ em tại làng nghề tái chế và hiệu quả can thiệp” và “Nghiên cứu về phơi nhiễm asen trong quá trình mang thai đối với trẻ mới sinh tại Hà Nam năm 2013-2014”.

Tại Hội nghị này, các cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tranh thủ giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Viện và giới thiệu một số thông tin cơ bản về Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5 về Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội.

 

 

Cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Viện và giới thiệu một số thông tin cơ bản về Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5 về Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường dự kiến tổ chức vào tháng 9 năm 2018.


 
Hội nghị này đã mở ra cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực sức khỏe môi trường, môi trường và sức khỏe cộng đồng với Hội Độc học Môi trường và Hóa học Thế giới và Đông Nam Á (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), với các nhà khoa học và các đơn vị trong nước cũng như quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và quản lý môi trường tốt hơn trong tương lai tại Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á.