logo

Thông báo Chiêu sinh lớp:"Độc chất học môi trường"

25/11/2019

        Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Chulabhorn và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp Tập huấn quốc tế : " Độc chất học môi trường".

Thông tin chi tiết xin xem tại:  

https://drive.google.com/file/d/0B2LDoux0bcN1RnRIYk5TWlpobElXbzQzcHFOV0xuSFdkb2pV/view